Funderingsherstel

Als u last heeft van funderingsproblemen kunnen wij dit voor u oplossen. In de meeste gevallen is het verzakken van een woning duidelijk zichtbaar met als reden de funderingsproblemen in de bestaande kelder of kruipruimte.

Maar wat voor technieken zijn er en wat zijn de kosten om uw oude fundering weer te laten herstellen?

Tijdens een funderingsonderzoek komen de eventuele exacte redenen voor een slechte fundering aan het licht. De eerste symptomen van een funderingsprobleem zijn vaak de scheuren die in de gevels springen. 

Aan de vorm van de scheuren kan vaak snel gezien worden waar het probleem vandaan komt, vaak is er zelfs te zien wat voor probleem dat dan is.

Funderingsherstel-woning
Fundering herstellen Amsterdam

Omdat men grondig moet onderzoeken wat de beste manier is om het fundament te gaan herstellen zal er ten alle tijden schade aan de woning of het pand ontstaan tijdens het proces van verbetering.

Uiteraard wordt dit zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Lees hier meer informatie over een funderingsherstel het maken van een fundering en de gemiddelde kosten per m2 op deze pagina.

Slechte bodem

Het is zo dat de grond waarop een huis gebouwd zal worden heel vaak te zacht is en te sponzig om er een huis of dergelijke op te laten zetten.

Als u op grond laat bouwen die ten eerste te zacht is of te sponzig loopt u een grote kans dat het gebouw als het af is binnen de kortste keren gaat scheuren of barsten.

Zeker op veen en klei bodems is dat het geval. In heel Nederland en vooral in Friesland is het een algemeen geweten dat de grond te zacht is om op te gaan bouwen.

Wij zijn onder andere gespecialiseerd in funderingsherstel van oudere funderingen die niet tot nauwelijks onder heit zijn.

De vloeren en muren die verzakt zijn komen weer op hun plaats te staan door middel van de speciale injectie methode die wij kunnen toepassen.

Injectie methodes voor funderingsherstel

Er zijn verschillende methodes waarop bodemlagen behandeld kunnen worden zodat de grond meer geschikt wordt om op te bouwen.

 • Grout injectie
 • Injectie van de bodem met vergelijkbare stoffen
 • Toevoegen van kalk aan de klei of leemgrond
 • Stabiliseren met cement

Afhankelijk van de bodem en de eisen van de nieuwe grond wordt er een goede methode gevonden om de bodem meer geschikt te maken voor bebouwing.

Funderingsherstel en heien

Als u dieper gaat graven op elke plaats dan ook dan zal u stuiten op een dikke zandlaag.

Meestal is dat mergel, maar het kan ook zij dat je stuit op krijt of geel dikke zand.

Heien voor een funderingsherstel is een techniek die men gebruikt door het inbrengen van een stalen, betonnen of ene houten heipaal. Op deze palen kan dan weer verder gebouwd worden.

Omdat de palen zo diep in de grond verankerd worden is het een solide fundering om te bouwen.

Door deze techniek toe te passen gaat de grond verdichten. Op deze manier gaat u geen last krijgen van barsten of scheuren in muren en gevels.

fundering-maken-woonhuis
Nieuwe fundering aanleggen

Funderingsherstel; direct een kelder

Als funderingsherstel uitgevoerd moet worden is het in veel gevallen aantrekkelijk om ook direct een kelder te laten plaatsen.

Omdat de aannemer toch al onder de woning bezig is, is het in de meeste gevallen efficiënt om direct een kelder te laten plaatsen.

Er kan bij funderingsherstel direct voldoende ruimte gemaakt worden voor het plaatsen van een kelderbak.

Bij het plaatsen en afwerken van een kelder komt er direct extra woonruimte bij uw woning. Dit betekent in de praktijk dat de kosten voor de kelderbak eigenlijk direct zijn terugverdiend.

De kosten voor het plaatsen van een kelderbak bij funderingsherstel zijn hoge kosten, maar aanzienlijk lager dan wanneer u op een later moment beslist om een kelderbak te laten plaatsen.

Slechte fundatie

In Nederland komt het jammer genoeg vaker voor dat huizen moeten worden hersteld na het renoveren van een woning omdat men vroeger slechte fundering gelegd heeft.

Die zijn in meeste gevallen funderingen op palen. Maar ook funderingen op staal kunnen natuurlijk niet voldoende kwaliteit hebben zodat dat deze hersteld moeten worden.

Vooral in de Randstad komt het elke dag voor dat huizen moeten hersteld worden omdat hun huis nog gebouwd is op een ouderwetse houten palen fundering die al lang niet meer reglementair is in deze moderne tijd.

Een paalfundering is dus typisch een fundering die wij regelmatig herstellen.

Wanneer u interesse heeft in het laten herstellen van uw paalfundering kunt u bij ons een vrijblijvende offerte aanvragen, u zult verbaasd zijn over onze lage kosten.

Niet dragende fundering

Als de fundering rot is, kan de fundering het huis niet meer dragen en dan ziet u allerlei scheuren en barsten die kunnen leiden dat het huis zal instorten en is een fundering herstel zeker noodzakelijk.

Er zijn een heleboel oorzaken dat de fundering rot is bijvoorbeeld door het grondwater dat daalt met droog stand van de palen tot gevolg.

Een veelvoorkomend probleem is het doorgaans verkeer in een bepaalde straat. Auto’s of vrachtwagens die voorbijkomen, veroorzaken trillingen waarbij de fundering stuk kan gaan.

Dan spreken we natuurlijk van oude fundering nog voor de jaren tachtig. Zeker i n Amsterdam komen we nog zulke verouderde funderingen tegen die we mogen opknappen.

Omdat we veel werkzaamheden in Amsterdam hebben we hier veel verstand van en inmiddels ook erg veel ervaring mee.

Oorzaken

Door verschillende oorzaken kan het zo wezen dat vloeren, gevels, dragende muren of de fundering hersteld moeten worden, omdat deze in de loop van de tijd verzakt zijn en problemen veroorzaken.

Wat men bedoelt met funderingsherstel? In het algemeen is het laten herstellen van een fundering het vernieuwen van de gedeeltes die echt vervangen moeten worden zoals het staal en het beton.

We zullen u een opsomming geven van de meest voorkomende herstelvormen voor funderingen:

 • Plaatsen van een nieuwe fundering door middel van een tafelconstructie
 • Plaatsen van een nieuwe fundering door middel van palen uit de muur gedrukt
 • Plaatsen van een nieuwe fundering door middel van een randbalk van beton of staal

Welke techniek dan ook toegepast kan worden bij een funderingsherstel hangt geheel af van de situatie waarin de fundering zich in bevind.

Fundering woonkamer herstellen

Funderingsherstel en het onderzoek

Het herstellen van een fundering en de bodem begint bij een grondig bodemonderzoek. Wat voor soort grond ligt er onder de woning en hoe diep ligt de zandplaat waar de heipalen op moeten rusten?

Hoe gaat zo een onderzoek in zijn werk?

Allereerst zal er een inspectieput gegraven moeten worden meestal wordt dit gedaan voor de voorgevel.

Na het graven van de put kan men een grondonderzoek uitvoeren en een sondering nemen van de grond. Een sondering is niet meer dan het exacte meetpunt waar de zandplaat ligt.

De diepte van de zandplaat bepaalt ook de diepte van de palen. De heipalen zullen op de zandplaat rusten.

Constructeur

Een constructeur is iemand die de exacte berekeningen doet van de draagconstructie. Hiermee kan dus besloten worden wat voor funderingsherstel uitgevoerd zal moeten worden.

Met deze informatie worden ook direct de kosten per vierkante meter van het funderingsherstel duidelijk.

Zo weet hij precies hoe dik en lang de palen moeten wezen en kan hij ook vertellen hoe de fundering het beste aangelegd kan worden.

Het bedrijf die de sonderingsonderzoek heeft uitgevoerd geeft de constructeur een uitbundig rapport hierover zodat hij verder kan gaan met de berekening van de fundering.

Advies en informatie

Wij als de Aannemer-Gigant kunnen een ondersteunende rol innemen wanneer funderingsherstel nodig is.

Onze expert kunnen advies en informatie geven wanneer u dat nodig heeft. Zo helpen wij bedrijven bij het juist uitvoeren van funderingsherstel en letten erop dat zij hiervoor niet teveel betalen.

Ook over de technische kant van het herstel hebben wij veel kennis in huis. Zo kunnen wij adviseren wat de meest efficiënte manier van funderingsherstel in een bepaalde situatie is.

Ook veel boeren weten de weg naar ons te vinden voor dit advies. Op een boerderij komt het regelmatig voor dat er problemen met de fundering zijn en deze opgelost moet worden.

Stappenplan

Benodigde tijd: 1 dag.

Funderingsherstel in vijf stappen

 1. Funderingsonderzoek

  Bij het laten onderzoeken van uw fundering worden alle onduidelijkheden in kaart gebracht. Zo zal de verzakking van de woning bekeken moeten worden en wordt er een duidelijk rapport gemaakt van de werkzaamheden die moeten worden verricht. De verzakte fundering geeft vaak veel informatie over toekomstige risico’s die uitgesloten moeten worden.

  funderingsherstel-kosten

 2. Kosten

  De gemiddelde prijzen van een funderingsherstel liggen tussen de 700 en 1000 euro per m2.

 3. Constructie berekening

  Bij iedere woning zal de constructie berekening anders wezen. Een constructeur weet alles van het berekenen van de fundering en de beste oplossing om het fundament te herstellen.

 4. Vergunning

  In de meeste gevallen is het aanvragen van een vergunning bij uw gemeente nodig. Wij nemen dit voor u uit handen.

  funderingherstel

 5. Uitvoering

  Als het tijd is de werkzaamheden uit te voeren zullen wij in overleg met de gemeente, buren, en constructeur alles eerst nog een keer doorspreken.

  Funderingsherstel-woning

Tijdens het funderingsherstel kunt u altijd nog komen met verdere verbouw opties zoals het laten aanleggen van vloerverwarming, nieuw elektra en de plaatsen voor het leidingwerk.

Kosten van funderingsherstel

In onderstaande tabel krijgt u een indruk over de kosten van de kosten van funderingsherstel. Dit zijn indicatieve kosten omdat de prijs erg afhankelijk is van de omstandigheden en locatie van de fundering. Zo is het type grond en het soort fundering dat hersteld moet worden van grote invloed op de kosten.

FunderingtypeOppervlakteOpstartkostenKosten m2
Groutinjectie25m2€2.500€500
Houten fundering25m2€5000€1400
Beton fundering25m2€5000€1500

De kosten van een funderingsherstel kunnen oplopen tot 1000 euro per m2. Kosten kunnen vrijwel de lucht inschieten omdat de hele fundering opnieuw aangelegd zal moeten worden.

Dit is een delicate klus die alleen de Aannemer-Gigant voor u kan oplossen.

Dankzij de jarenlange expertise kunnen wij ervoor zorgen dat de nieuwe fundering het huis kan dragen zonder dat er bijkomende scheuren of barsten inkomen.

Met andere woorden u bent weer gerust voor vijftig jaar. Om dit te ondersteunen geven wij natuurlijk een zeer royale garantie op ons uitgevoerde werk.

Bovendien is funderingsherstel bij ons, vergeleken met andere aannemers, erg goedkoop.

Funderingsherstel technieken

Een veelvoorkomende funderingstechniek is om te zorgen dat de fundering wordt hersteld is het zogenaamde persen.

De Aannemer-Gigant maakt gebruik van hydraulische persen die zeer geschikt zijn voor het trilling arm van stalen buispalen in de woning.

Aan weerszijde van de te drukken buispalen gaan wij twee cilinders monteren die met een grote kracht in en uitgerukt kunnen worden.

Vervolgens worden de stalen buispalen segment voor segment tot de harde zandlaag gedrukt.

Als een woning zodanig is gezakt, maken wij ook gebruik van andere technieken: het vijzelen van een woning.

Deze kan opnieuw worden rechtgezet, maar dat vergt werk voor echte specialisten.

Aannemer-Gigant
Aannemer-Gigant
Prijs weten?
Binnen 2 min. geregeld!